Enterprise Rent-a-car
Enterprise Rent-a-car
Enterprise Rent-a-car
| Tổng: 0.000 ₫

BẮT ĐẦU THUÊ XE

LỖI: Vui lòng chọn ngày trả xe phải lớn hơn ngày nhận
Điểm nhận
Nhập địa chỉ muốn nhận xe (trong nội thành TP.HCM)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !

Trả xe ở một địa điểm khác

Điểm trả
Nhập địa chỉ muốn trả xe (trong nội thành tp.hcm)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !
Thời gian nhận xe
2532018
1200PM
Thời gian trả xe
2632018
1200PM
THUÊ XE TRỰC TUYẾN MỌI LÚC, MỌI NƠI
Hệ thống thông minh vận hành trên nền tảng công nghệ cho phép đặt xe 24/7 và & quản lý thông tin từ xa dễ dàng.
MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU TẠI +85 QUỐC GIA
Sự kết nối giữa các điểm thuê xe toàn cầu giúp hành khách sở hữu giải pháp thuê xe an toàn, tiện lợi và nhanh chóng.
BIỂU PHÍ CẠNH TRANH
Khung giá được xây dựng theo phương thức tối ưu hóa để đem đến chi phí tiết kiệm, cùng nhiều tiện ích miễn phí.