Các dòng xe

Dòng xe hiệu Ford Ecosport
 • Hành khách
 • 5
 • Hành lý
 • 4
800,000 
Mỗi ngày
19,000,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Hyundai Universe
 • Hành khách
 • 47
 • Hành lý
 • 46
4,260,000 
Mỗi ngày
98,300,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Isuzu
 • Hành khách
 • 5
 • Hành lý
 • 4
950,000 
Mỗi ngày
21,900,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Isuzu MU
 • Hành khách
 • 7
 • Hành lý
 • 6
1,050,000 
Mỗi ngày
22,900,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Isuzu Samco
 • Hành khách
 • 34
 • Hành lý
 • 33
2,600,000 
Mỗi ngày
62,000,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Kia Sedona
 • Hành khách
 • 7
 • Hành lý
 • 6
1,500,000 
Mỗi ngày
32,500,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Nissan Sunny
 • Hành khách
 • 5
 • Hành lý
 • 4
800,000 
Mỗi ngày
19,000,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Suzuki Vitara
 • Hành khách
 • 5
 • Hành lý
 • 4
800,000 
Mỗi ngày
19,000,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Toyota Camry
 • Hành khách
 • 5
 • Hành lý
 • 4
1,390,000 
Mỗi ngày
31,500,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Toyota Fortuner
 • Hành khách
 • 7
 • Hành lý
 • 6
1,200,000 
Mỗi ngày
26,500,000 
Mỗi tháng
Dòng xe hiệu Toyota Innova
 • Hành khách
 • 7
 • Hành lý
 • 6
1,000,000 
Mỗi ngày
22,700,000 
Mỗi tháng