Isuzu MU-X

Dòng xe hiệu Isuzu MU

Chi tiết: Isuzu MU-X


Đây là dòng xe SUV sở hữu thiết kế góc cạnh, cùng động cơ mạnh mẽ để vượt mọi cung đường và có thể chuyên chở từ 6-7 hành khách.

  • Hành khách
  • 7
  • Hành lý
  • 6
LỖI: Vui lòng chọn ngày trả xe phải lớn hơn ngày nhận
Điểm nhận
Nhập địa chỉ muốn nhận xe (trong nội thành TP.HCM)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !

Trả xe ở một địa điểm khác

Điểm trả
Nhập địa chỉ muốn trả xe (trong nội thành tp.hcm)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !
Thời gian nhận xe
2532018
1200PM
Thời gian trả xe
2632018
1200PM