Isuzu Samco

Dòng xe hiệu Isuzu Samco

Chi tiết: Isuzu Samco


Dòng xe vận chuyển hành khách tích hợp nhiều tiện ích hiện đại để mang đến sự thoải mái suốt chuyến đi.

  • Hành khách
  • 34
  • Hành lý
  • 33
LỖI: Vui lòng chọn ngày trả xe phải lớn hơn ngày nhận
Điểm nhận
Nhập địa chỉ muốn nhận xe (trong nội thành TP.HCM)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !

Trả xe ở một địa điểm khác

Điểm trả
Nhập địa chỉ muốn trả xe (trong nội thành tp.hcm)

LỖI: Xin vui lòng nhập thông tin địa chỉ !
Thời gian nhận xe
2532018
1200PM
Thời gian trả xe
2632018
1200PM