Hyundai Universe

Dòng xe hiệu Hyundai Universe

Chi tiết: Hyundai Universe


Dòng xe có khả năng vận chuyển đến 47 hành khách, cùng khoang hành ký rộng rãi và thiết kế hướng đến việc tạo ra sự thoải mái trong suốt chuyến hành trình.

  • Hành khách
  • 47
  • Hành lý
  • 46
LỖI: Vui lòng chọn ngày trả xe phải lớn hơn ngày nhận
Thời gian nhận xe
2532018
1200PM
Thời gian trả xe
2632018
1200PM